fbpx
Max love cat & Pet sitting HK (香港星級專業 寵物保姆 Max Love Cat & Petsitting HK)

Max love cat & Pet sitting HK (香港星級專業 寵物保姆 Max Love Cat & Petsitting HK)

餵飼/換水 、藥物治療、清理貓砂、遛狗、遊玩時間、陪玩及簡單美容、家庭安全、清理

平均評分

相片

服務詳情

我係Max , 創辦人 & 貓咪及寵物保姆:

我出生於香港, 由小到大都熱愛貓狗,不斷自我增值貓狗知識,無論貓醫學,護理及照顧都有一定認資,自2008年在香港創立貓咪民宿,亦在同年的12月增設有貓咪保姆上門餵飼服務,在民宿中照顧過500以上貓咪,由剛出世幼貓到18歲老貓都能照顧,時常報讀一些寵物課程,亦得到很多獸醫朋友教授病患的貓咪護理.

現獲邀社福機構寵物護理班導師
*MAX 現時係香港著名電影剪接師Wenders Li 8年御用貓咪保姆*

價目表

Screenshot 2019 04 18 at 6.23.30 PM