fbpx
香港專科獸醫醫院 Veterinary Specialty Hospital (VSH)

香港專科獸醫醫院 Veterinary Specialty Hospital (VSH)

我們相信寵物主人、 家庭獸醫和專科獸醫之間的關係是非常重要的,我們努力與香港的家庭獸醫建立信任。所以,本院不設未經預約的求診和第二專科意見診症服務,除非遇有真正的緊急情況。本院不提供一般門診服務。我們設有24小時急症服務,全年無休。

服務詳情

Veterinary Specialty Hospital of Hong Kong (VSH Hong Kong) brings genuine, speciality referral medicine to the Hong Kong veterinary community. 香港專科獸醫醫院 香港專科獸醫醫院(Veterinary Specialty Hospital,簡稱 VSH)現已開幕,我們是香港 首間提供全面專科轉介及急症服務的專科獸醫醫院。我們與美國加利福尼亞州北縣和聖地牙哥的姊妹醫院的運作方式相似,醫院會與家庭獸醫合作,只為轉介對象提供專業的專科護理和治療並處理病情複雜的個案。 我們相信寵物主人、 家庭獸醫和專科獸醫之間的關係是非常重要的,我們努力與香港的家庭獸醫建立信任。所以,本院不設未經預約的求診和第二專科意見診症服務,除非遇有真正的緊急情況。本院不提供一般門診服務。我們設有24小時急症服務,全年無休。 我們的使命 成為香港以至東南亞最頂級的專科獸醫中心 在個人化的環境下,為每一隻患病動物提供最優質的獸醫醫療服務,以及最卓越的客戶體驗 在尖端設備的輔助下,以最新的醫療技術提供服務 以細心專業的態度對待患病的動物及其家人 Why Specialty and Emergency Only? 香港專科獸醫醫院(Veterinary Specialty Hospital of Hong Kong,簡稱 VSH Hong Kong)的成立是要為香港獸醫界引進專科轉介醫療服務。香港專科獸醫醫院的理念是建基於北美洲的轉介模式。在北美洲,當寵物出現複雜的醫療問題,而寵物主人需要或要求專科及急症護理時,專科及急症中心便作為一個重要的資源,為當地獸醫和寵物主人提供服務。我們採用與美國姊妹醫院(聖地牙哥獸醫專科醫院)完全相同的唯獨轉介制度。香港專科獸醫醫院旨在透過這個制度,在香港當地的獸醫社群擔當合作夥伴和同事的角色。 我們希望作為您業務的延伸。最重要一點,香港專科獸醫醫院的專科獸醫只接收由家庭獸醫轉介的患病動物。我們不會接受沒有直接轉介的未經預約求診及第二意見諮詢。 香港專科獸醫醫院會為香港提供各專科獸醫,包括學會認證或受過專科駐院培訓的小型動物外科、內科、腫瘤科及眼科獸醫。 交通指南 巴士: 鄰近專科獸醫醫院的巴士站(灣仔道或普樂里站) , 以下為相關巴士路線: 新世界巴士: 15, 23, 66, 101 城巴: 1, 5X, 6, 10, 75, 101, 111, 115, 182, 789 灣仔港鐵站(港島線): 專科獸醫醫院距離A3出口只須5分鐘路程,當抵達A3出口,橫過出口前方馬路後左轉,沿莊士敦道一直行直至抵達灣仔道,繼續沿灣仔道前行直至抵達富邦銀行,請沿旁邊樓梯上本醫院。
四月 21, 2019

好人醫生

今次因為要幫wowo打預防針,所以就試下嚟banana portal 到搵
點知竟然比我搵到呢間service咁好既診所
個醫生真係好體貼呀,因為我隻wowo有啲怕人,佢都用唔同既方法令到佢冷靜啲

Show more Show less
0 已讚好 0 已分享