fbpx
Between

Between已認證

Party Room

服務詳情

🤡Between Party Room🤹🏻‍♂ 🎊超過600呎獨立場地,不用share 每位收費 (直至8月31日) ⭕平日 10am – 4pm $30/每小時 4pm – 10pm $40/每小時 貓頭鷹時段( 10pm – 10am) $150 ⭕星期六, 日及公眾假期 10am – 4pm $40/每小時 4pm – 10pm $50/每小時 貓頭鷹時段( 10pm – 10am) $200 👧🏻🧒🏻小朋友3-10歲半價 👶🏻👶🏻3歲以下免費 以上價錢包水及飲品 🎮遊戲機類: ✅Switch (有4 個手制) ✅PS4 (有4 個手制) 🎤影音類: ✅100吋特大投影📽 ✅專業唱K系統及音響🎤 🀄橋牌類: ✅自動麻雀枱 ✅巨型層層疊 ✅巨型飛行棋✈ ✅大量Board games ✅大量玩具(不定時替換) 🛋其他: ✅ 巨型天使翼打卡牆 ✅ 鴨仔波波池 ✅ 2張高級按摩椅 ✅ 籃球機🏀 ✅ 巨型大公仔 ✅ 梳化🛋 ✅ 梳化床🛏 ✅ 厚地毯覆蓋 ✅ 5G Wi-Fi ✅ 獨立厠所🚽 🍽用餐區: ✅ 雪櫃 ✅ 餐具, 杯 ✅ 刨冰機 (+$10) ✅ 朱古力噴泉 (+$10)連電磁爐 (請自行購買材料) 為地球出一分力,我地會提供餐具俾大家使用 配套設施或不定期更換,以上資訊僅供參考