fbpx
尚溢清潔服務公司

尚溢清潔服務公司

�服務範圍� 一般清潔服務 住宅清潔服務 店舖清潔服務 玻璃幕牆清潔 裝修場清潔 入伙前清潔 地氈清潔 傢私蒸洗 雲石拋光 膠地板打蠟 消毒殺菌及除臭服務 滅蟲 除甲醛服務

平均評分

相片

服務詳情

�服務範圍�
一般清潔服務
住宅清潔服務
店舖清潔服務
玻璃幕牆清潔
裝修場清潔
入伙前清潔
地氈清潔
傢私蒸洗
雲石拋光
膠地板打蠟
消毒殺菌及除臭服務
滅蟲
除甲醛服務